Politica de Confidențialitate

www.abac.software

Versiunea [01 .01.2021]

Cuprins:

 1. Precizări generale
 2. Detalii despre companie
 3. Date prelucrate. Scopul, durata și temeiul prelucrării
 4. Date sensibile prelucrate. Scopul, durata și temeiul prelucrării
 5. Mecanisme și utilizarea sistemelor automatizate de luare a deciziilor
 6. Dezvăluirea și utilizarea suplimentară a datelor dumneavoastră
 7. Cum colectăm datele
 8. Securitatea informațiilor
 9. Transferul datelor dumneavoastră în afara Spațiului Economic European
 10. Drepturile dumneavoastră privind datele cu caracter personal
 11. Confidențialitatea minorilor
 12. Principii de politică
 13. Modificări
 1. Declarații generale

1.1 Confidențialitatea datelor cu caracter personal reprezintă una dintre principalele preocupări în cadrul RED ABACUS DEVELOPMENT SRL (denumită în continuare „Societatea”). Ca atare, dorim să asigurăm cele mai înalte standarde de confidențialitate, integritate și transparență în ceea ce privește datele cu caracter personal pe care le prelucrăm în activitatea noastră.

1.2 În desfășurarea activității noastre, este necesar să prelucrăm date cu caracter personal în funcție de obiectul specific al activității noastre; dorim să vă asigurăm că prelucrarea se va realiza cu respectarea principiilor de date cu caracter personal, transparență și securitate. Această politică de confidențialitate este menită să vă ajute să înțelegeți ce date colectăm, de ce le colectăm și ce facem cu ele.

1.3 Politica și practicile noastre de protecție a datelor se concentrează pe prelucrarea, schimbul și stocarea datelor cu caracter personal în mod corespunzător și legal și, de asemenea, pe asigurarea confidențialității, integrității și disponibilității.

1.4 Toți utilizatorii au acces gratuit la site-ul web https://abac.software/, cu condiția ca acestea să respecte prezenta politică de confidențialitate. Site-ul nostru web este în conformitate cu Regulamentul general privind protecția datelor – GDPR (Regulamentul (UE) 2016/679).

 1. Detalii companie

2.1 RED ABACUS DEVELOPMENT SRL este o întreprindere din România, cu sediul central în Cluj-Napoca, str. Gruia nr. 27, 400171, județul Cluj, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J12/2788/2016, având codul de înregistrare fiscală RO36345302, adresa de contact contact@abac.software

2.2 Societatea acționează în calitate de operator de date cu caracter personal, datele colectate prin intermediul paginii de internet https://abac.software/ (denumit în continuare „Site”).

2.2 Operatorul gestionează datele cu caracter personal pe care utilizatorii site-ului le furnizează, în condiții de siguranță și numai în scopurile specificate.

 1. Date prelucrate. Scopul, durata și temeiul prelucrării
Momentul de prelucrare Datum prelucrat Scopul prelucrării Perioada de păstrare Motivul de prelucrare Unde este stocat Transfer
3.1 Accesul la site 3.1.1 jurnalul serverului web asigurarea securității rețelei informatice șase luni respectarea obligațiilor legale – articolul 6 alineatul (1) litera (c) din regulament server propriu / server al unei terțe părți – tlh.ro / google.com nu
3.1.2 Cookie-uri* analiza comportamentală pentru a optimiza experiența utilizatorului în funcție de cookie (a se vedea politica GDPR) consimțământul dumneavoastră (articolul 6 alineatul (1) litera (a)) în browser nu
3.3 Utilizarea formularului de contact 3.3.1 numele, prenumele, e-mail, numărul de telefon pentru a răspunde la întrebările și mesajele pe care le primim și pentru a ține o evidență a corespondenței numai atât timp cât sunt necesare consimțământul dumneavoastră (articolul 6 alineatul (1) litera (a)) în format electronic, pe server da, păstrăm aceste informații în CRM-ul nostru și le trimitem la mailchimp.com pentru newsletterele și e-mailurile de marketing.
3.4 Contactul prin telefon 3.4.1 numărul de telefon + datele furnizate în timpul conversației pentru a răspunde la întrebările și mesajele pe care le primim și pentru a ține o evidență a corespondenței numai atât timp cât sunt necesare consimțământul dumneavoastră (articolul 6 alineatul (1) litera (a)) în format electronic, pe server da, dacă utilizatorul optează pentru programarea unei întâlniri, numărul de telefon este transferat către youcanbookme.com și către Google Calendar
3.5 Contact prin poștă 3.5.1. Toate informațiile furnizate în comunicările poștale pentru a răspunde la întrebările și mesajele pe care le primim și pentru a ține o evidență a corespondenței atât timp cât este necesar, care va fi aplicat în mod coroborat cu obligațiile legale stabilite în sarcina noastră. Este necesar pentru executarea unui contract sau pentru a începe un proces de angajare într-un contract la cererea dumneavoastră (articolul 6 alineatul (1) litera (b)) fizic, dulap cu cheie nu
3.6 înscrierea la newsletter 3.6.1 Nume, prenume, e-mail Pentru a transmite buletinul informativ Până la dezabonare Consimțământul dumneavoastră (articolul 6 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul general privind protecția datelor). în format electronic, pe server da, emailul va ajunge în MailChimp
3.9 Aprobarea primirii comunicărilor de marketing e-mail Pentru a primi comunicări de marketing Până la retragerea consimțământului consimțământul [articolul 6 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul general privind protecția datelor]. în format electronic, pe server

da / nu (dacă da, unde, de exemplu: hosting

furnizor)

*3.1.2 pentru mai multe informații despre cookie-uri, vă rugăm să consultați politica noastră privind cookie-urile, disponibilă la https://abac.software/gdpr

3.11 Criterii pentru stabilirea perioadelor de păstrare

Datele vor fi stocate pentru o perioadă minimă necesară pentru îndeplinirea scopului nostru, luând în considerare următoarele:

 • scopul și utilizarea informațiilor dumneavoastră atât în prezent, cât și în viitor (de exemplu, dacă este necesar să continuăm să stocăm aceste informații pentru a continua să ne îndeplinim obligațiile care decurg dintr-un contract încheiat cu dumneavoastră sau pentru a vă contacta în viitor);
 • în cazul în care avem o obligație legală de a continua prelucrarea informațiilor dumneavoastră (cum ar fi orice obligație de păstrare a înregistrărilor impusă prin lege sau reglementări relevante);
 • dacă avem vreun motiv pentru a continua prelucrarea informațiilor (cum ar fi consimțământul dumneavoastră); și
 • riscurile, costurile și nivelurile de responsabilitate implicate de continuarea posesiei de informații.

3.12 În cazul în care primim informații despre dumneavoastră din greșeală

În cazul în care primim din greșeală informații despre dumneavoastră de la o terță parte și/sau nu avem un temei legal pentru prelucrarea acestor informații, vom șterge informațiile dumneavoastră.

4. Mecanisme și utilizarea sistemelor automatizate de luare a deciziilor

4.1 Utilizăm mecanisme automatizate de luare a deciziilor pe site-ul nostru. Nu considerăm că acest lucru are un efect juridic asupra dumneavoastră sau că vă afectează în mod similar.

Aveți dreptul de a vă opune mecanismelor noastre de profilare și de luare automată a deciziilor descrise în această secțiune. Puteți face acest lucru prin renunțarea la cookie-uri și la tehnologii similare, în conformitate cu metoda descrisă în secțiunea relevantă din această politică de confidențialitate. Dacă nu doriți ca noi să procesăm adresa IP reală (de obicei, adresa IP atribuită de furnizorul de servicii de internet) atunci când vizitați site-ul nostru, puteți utiliza o rețea privată virtuală (VPN) sau un serviciu gratuit.

Puteți afla mai multe despre utilizarea modulelor cookie și a tehnologiilor similare (inclusiv temeiul juridic pentru utilizarea acestora) și despre cum să renunțați la acestea în politica privind modulele cookie, disponibilă aici, https://abac.software/gdpr.

4.2. Mecanisme automatizate de luare a deciziilor

Mecanismele automatizate de luare a deciziilor sunt acele mecanisme de luare a deciziilor prin mijloace tehnologice (prin intermediul unei mașini), fără implicarea omului.

Utilizarea mecanismelor automatizate de luare a deciziilor pentru publicitate

Utilizând cookie-uri, automatizăm afișarea de reclame care conțin produsele și serviciile noastre pe alte site-uri web pe care le vizitați.

Logica implicată: afișarea automată a anunțurilor către persoanele care au vizitat site-ul nostru duce la o creștere a eficienței publicității și este mai economică pentru noi decât o afișare manuală sau alte metode de publicitate.

Semnificația și consecințele preconizate: modulele cookie vor fi utilizate pentru a recunoaște faptul că ați vizitat site-ul nostru și pentru a afișa reclame (cu excepția cazului în care ați blocat astfel de module cookie) și vor colecta informații despre comportamentul dumneavoastră online.

Cum vă puteți opune: puteți bloca aceste tipuri de module cookie utilizând setările browserului. Pentru informații suplimentare, consultați politica noastră privind cookie-urile https://abac.software/gdpr

5. Dezvăluirea și utilizarea suplimentară a datelor dumneavoastră

Această secțiune stabilește circumstanțele în care vom dezvălui datele dumneavoastră unor terțe părți și orice alte scopuri suplimentare pentru care folosim datele dumneavoastră.

5.1 Dezvăluirea datelor dumneavoastră către furnizorii de servicii

5.1.1 Utilizăm o serie de furnizori de servicii care sunt importanți pentru dezvoltarea activității noastre și care prelucrează informațiile dumneavoastră pentru noi și, respectiv, în numele nostru:

Furnizori de servicii de telefonie: nu

Furnizori de servicii de e-mail: google.com

Furnizori de servicii IT: nu

Dezvoltatori de site-uri web: redlemondigital.com / klain.ro

Furnizorul (furnizorii) de servicii de găzduire web: tlh.ro / firebase.google.com

Furnizori de servicii de marketing: mailchimp.com / hubspot.com / inspectlet.com

Furnizori de servicii de marketing prin e-mail: mailchimp.com

5.1.2 Informațiile dumneavoastră vor fi partajate cu acești furnizori de servicii, atunci când este necesar pentru a vă oferi un serviciu solicitat, indiferent dacă această solicitare este pentru a accesa site-ul nostru sau pentru a comanda bunuri și servicii de la noi.

5.1.3 Nu afișăm public identitatea furnizorilor noștri de servicii, din motive de securitate și din motive de concurență. Cu toate acestea, dacă doriți informații suplimentare despre identitatea furnizorilor de servicii, vă rugăm să ne contactați direct prin intermediul formularului de contact de pe pagina https://abac.software/contact/ sau prin e-mail la adresa contact@abac.software și vă vom furniza astfel de informații în cazurile în care aveți un motiv legitim pentru a le solicita.

 1. Temeiul juridic al prelucrării:

În conformitate cu articolul 6 din Regulamentul UE 2016/679, pentru a fi legală, prelucrarea datelor cu caracter personal trebuie să se bazeze pe cel puțin una dintre celeșase temeiuri juridice prin care putem stabili caracterul juridic al prelucrării datelor cu caracter personal. Este de datoria fiecărui operator de date să identifice în care dintre aceste cazuri se află, pentru a avea o viziune clară asupra categoriilor de date cu caracter personal pe care le prelucrează și, astfel, pentru a se adapta la cerințele Regulamentului UE 2016/679 și pentru a respecta drepturile persoanelor în cauză.

„Dacă nu sunteți sigur care este temeiul juridic pentru fiecare parte a prelucrării, vă rugăm să ne contactați.”

 1. consimțământ – persoana în cauză a consimțit la prelucrarea datelor sale cu caracter personal în unul sau mai multe scopuri specifice;
 2. încheierea sau executarea unui contract – prelucrarea este necesară pentru executarea unui contract la care persoana în cauză este parte sau pentru a întreprinde demersurile necesare la cererea persoanei în cauză înainte de încheierea unui contract;
 3. îndeplinirea unei obligații legale – prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea de către operator a unei obligații legale;
 4. interes legitim – prelucrarea este necesară în scopul intereselor legitime urmărite de operator sau de o terță parte, cu excepția cazului în care prevalează interesele sau drepturile și libertățile fundamentale ale persoanei în cauză, ceea ce necesită protecția datelor cu caracter personal, în special atunci când persoana în cauză este un copil.
 • Dezvăluirea informațiilor dumneavoastră către alte părți terțe

5.2.1 Vom dezvălui informațiile dumneavoastră unor terțe părți în anumite circumstanțe, după cum se arată mai jos.

 1. Furnizarea de informații către terțe părți, cum ar fi Google Inc., Facebook. Google colectează informații prin utilizarea Google Analytics pe site-ul nostru web. Google, Facebook utilizează aceste informații, inclusiv adresele IP și informațiile din cookie-uri, în mai multe scopuri, cum ar fi îmbunătățirea calității serviciilor noastre și a experienței dumneavoastră de navigare. Aceste informații sunt colectate de Google și Facebook în mod anonim.

Temeiul juridic al prelucrării: interesele noastre legitime (articolul 6 alineatul (1) litera (f) din Regulamentul general privind protecția datelor).

interese legitime: îmbunătățirea calității serviciilor noastre.

 1. Împărtășirea informațiilor dumneavoastră cu terțe părți, care sunt fie legate, fie asociate cu funcționarea activității noastre, în cazul în care acest lucru este necesar pentru noi. Aceste terțe părți includ consultanți, persoane sau entități afiliate, parteneri de afaceri, contractori independenți și asiguratori. Mai jos sunt prezentate informații suplimentare cu privire la fiecare dintre aceste părți terțe.

Temeiul juridic al prelucrării: interesele noastre legitime (articolul 6 alineatul (1) litera (f) din Regulamentul general privind protecția datelor).

Interes legitim: funcționarea și gestionarea eficientă a activității noastre.

 1. Consultanți

Ocazional, primim sfaturi de la consultanți, cum ar fi avocați, companii de audit, profesioniști în relații publice și companii de cercetare sociologică. Vom împărtăși informațiile dumneavoastră cu aceste terțe părți numai atunci când este necesar, pentru a le permite să ne ofere consultanță relevantă. Consultanții noștri sunt din România.

 1. Persoane sau entități afiliate

Acestea sunt persoanele sau entitățile afiliate cu care lucrăm pentru a ne promova afacerea prin diverse mijloace. Afiliații vor împărtăși informații cu noi, iar noi le vom dezvălui informații în cazul în care v-ați exprimat interesul față de produsele sau serviciile noastre și pentru a ne îndeplini obligațiile contractuale pe care le avem față de dumneavoastră. Filialele noastre se găsesc în (România).

 1. Parteneri de afaceri

Partenerii de afaceri sunt întreprinderile cu care lucrăm și care furnizează bunuri și servicii similare celor oferite de noi, care sunt complementare activității noastre sau care ne permit să furnizăm bunuri sau servicii pe care nu le putem oferi singuri. Împărtășim informații cu partenerii noștri de afaceri, în cazul în care ați solicitat servicii pe care aceștia le furnizează, fie independent, fie în legătură cu propriile noastre servicii și pentru a ne putea îndeplini obligațiile contractuale față de dumneavoastră. Partenerii noștri de afaceri își desfășoară activitatea în domeniu. Partenerii noștri de afaceri se găsesc în Uniunea Europeană.

 1. Antreprenori independenți

Ocazional, folosim contractori independenți în activitatea noastră. Informațiile dumneavoastră vor fi distribuite unor contractori independenți numai în cazul în care este necesar pentru ca aceștia să îndeplinească serviciul contractat în legătură cu activitatea noastră. Antreprenorii noștri se găsesc în România.

5.2.2 Nu afișăm identitatea tuturor celorlalte părți terțe cu care putem împărtăși informații din motive de securitate și pentru a păstra un avantaj competitiv. Cu toate acestea, dacă doriți mai multe informații despre identitatea acestor terțe părți, vă rugăm să ne contactați direct prin intermediul formularului de contact de pe pagina https://abac.software/contact sau prin e-mail la adresa contact@abac.software și vă vom furniza astfel de informații în cazurile în care aveți un motiv legitim pentru a le solicita și numai dacă am partajat informații cu astfel de terțe părți.

5.2.3 Vom dezvălui informațiile dumneavoastră unui cumpărător sau vânzător potențial sau real în contextul unei vânzări, achiziții, fuziuni sau al unui eveniment similar real sau potențial.

Temeiul juridic al prelucrării: interesul legitim [articolul 6 alineatul (1) litera (f) din Regulamentul general privind protecția datelor].

Interes legitim: permitem accesul la informații unui potențial cumpărător, vânzător sau persoană similară pentru a permite efectuarea unei astfel de tranzacții.

5.3 Dezvăluirea și utilizarea informațiilor dumneavoastră în scopuri legale

 1. semnalarea unor posibile acte criminale sau amenințări la adresa siguranței publice către o autoritate competentă.

În cazul în care suspectăm că a avut loc un comportament abuziv sau un potențial comportament abuziv, va trebui, în anumite circumstanțe, să contactăm o autoritate competentă, cum ar fi poliția. Acest lucru ar putea fi cazul, de exemplu, dacă suspectăm că a fost comisă o fraudă sau o infracțiune cibernetică sau dacă primim amenințări sau comunicări rău intenționate la adresa noastră sau a unor terțe părți.

În general, va trebui să prelucrăm informațiile dumneavoastră în acest scop doar dacă ați fost implicat sau afectat de un astfel de incident în vreun fel.

Temeiul juridic al prelucrării: interesele noastre legitime (articolul 6 alineatul (1) litera (f) din Regulamentul general privind protecția datelor).

Interes legitim: prevenirea infracționalității sau a suspiciunilor de activitate infracțională (cum ar fi frauda).

 1. În ceea ce privește aplicarea sau posibila aplicare a drepturilor noastre legale

Vom utiliza informațiile dumneavoastră în ceea ce privește punerea în aplicare sau potențialul de aplicare a drepturilor noastre legale, inclusiv, de exemplu, schimbul de informații cu agențiile de colectare a creanțelor, dacă nu plătiți sumele datorate atunci când sunteți obligat prin contract să faceți acest lucru. Drepturile noastre legale pot fi contractuale (în cazul în care am încheiat un contract cu dumneavoastră) sau necontractuale (cum ar fi drepturile legale pe care le avem pe baza drepturilor de autor sau a răspunderii civile delictuale).

Temeiul juridic al prelucrării: interesele noastre legitime (articolul 6 alineatul (1) litera (f) din Regulamentul general privind protecția datelor).

Interes legitim: pentru a ne impune drepturile noastre legale și pentru a lua măsuri pentru a ne asigura drepturile legale.

 1. Cu privire la un litigiu sau la o procedură legală sau potențial legală

Este posibil să fie necesar să folosim informațiile dumneavoastră în cazul în care suntem implicați într-un litigiu cu dumneavoastră sau cu o terță parte, de exemplu, fie pentru soluționarea unui litigiu, fie ca parte a medierii, arbitrajului sau pentru a pune în aplicare o hotărâre judecătorească sau a unui proces similar.

Temeiul juridic al prelucrării: interesele noastre legitime (articolul 6 alineatul (1) litera (f) din Regulamentul general privind protecția datelor).

Interes legitim: soluționarea litigiilor sau a unor potențiale litigii.

 1. Pentru respectarea continuă a legilor, regulamentelor și a altor cerințe legale

Vom utiliza și prelucra informațiile dumneavoastră pentru a respecta obligațiile legale la care suntem supuși. De exemplu, este posibil să fie necesar să dezvăluim informațiile dumneavoastră în baza unei decizii judiciare sau a unei citații, dacă primim una.

Temeiul juridic al prelucrării: respectarea unei obligații legale [articolul 6 alineatul (1) litera (c) din Regulamentul general privind protecția datelor].

Obligație legală: obligații legale de a dezvălui informații, stabilite în sarcina noastră prin reglementări interne sau internaționale (de exemplu, sub forma unui acord internațional semnat de România).

Temeiul juridic al prelucrării: interesele noastre legitime (articolul 6 alineatul (1) litera (f) din Regulamentul general privind protecția datelor).

Interes legitim: în cazul în care obligațiile legale fac parte din legile unei alte țări și nu au fost integrate în cadrul legal din România, avem un interes legitim de a respecta aceste obligații.

6. Cum colectăm datele

6.1 Colectăm datele dumneavoastră cu caracter personal direct de la dumneavoastră, de exemplu, atunci când ne trimiteți un e-mail în care solicitați o ofertă/informație de la noi sau când ne oferiți datele dumneavoastră pentru a încheia un contract sau pentru a vă abona la newsletter.

6.2 Colectăm datele dumneavoastră cu caracter personal într-o manieră automatizată. Atunci când utilizați serviciile noastre pe site-ul Companiei, colectăm informații prin intermediul cookie-urilor și prin înregistrarea activității dumneavoastră. Pentru informații suplimentare privind utilizarea cookie-urilor, vă rugăm să consultați politica privind cookie-urile, disponibilă la https://abac.software/gdpr.

7. Securitatea informațiilor

7.1 Luăm măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru a asigura securitatea informațiilor dumneavoastră și pentru a le proteja împotriva utilizării neautorizate sau ilegale și împotriva pierderii sau distrugerii accidentale, inclusiv:

 • partajarea și asigurarea accesului la datele dumneavoastră în măsura minimă necesară, sub rezerva restricțiilor de confidențialitate, acolo unde este cazul și în mod anonim, de fiecare dată când este posibil;
 • utilizarea de servere securizate pentru stocarea informațiilor;
 • verificarea identității oricărei persoane care solicită accesul la informații înainte de a-i oferi accesul la informații;
 • folosind standardul Secure Sockets Layer (SSL) pentru a cripta orice informație pe care ne-o trimiteți prin intermediul oricărui formular de pe site-ul nostru; și
 • transferarea datelor dumneavoastră numai prin intermediul unui sistem închis sau prin transferuri de date criptate.

7.2 Transmiterea de informații către noi prin e-mail

Transmiterea de informații pe internet nu este în întregime sigură, iar dacă ne trimiteți informații prin intermediul internetului (prin e-mail sau prin orice alt mijloc), o faceți pe propriul risc.

Nu putem fi răspunzători pentru niciun fel de cheltuieli, pierderi de profit, prejudicii de reputație, daune, datorii sau orice altă formă de pierdere și prejudiciu suferit de dumneavoastră ca urmare a deciziei dumneavoastră de a ne trimite informații prin astfel de mijloace.

8. Transferul datelor dumneavoastră în afara Spațiului Economic European (denumit în continuare „SEE”)

Datele dumneavoastră nu vor fi transferate în țări din afara SEE.

9.Drepturile dumneavoastră privind datele cu caracter personal

9.1 Sub rezerva anumitor restricții, aveți următoarele drepturi cu privire la datele dumneavoastră, pe care le puteți exercita prin transmiterea unei cereri scrise la adresa: Cluj-Napoca, str. Gruia nr 27, 400171, jud. Cluj sau trimițând un e-mail la contact@abac.software:

 • pentru a solicita acces la informațiile dumneavoastră și informații privind utilizarea și prelucrarea informațiilor dumneavoastră;
 • să solicitați corectarea sau ștergerea datelor dumneavoastră;
 • să solicitați o utilizare limitată a datelor dumneavoastră;
 • de a primi informațiile pe care ni le-ați furnizat într-un fișier structurat, utilizat în mod obișnuit și care poate fi citit de un dispozitiv (de exemplu, un fișier CSV) și dreptul de a transfera informațiile respective către un alt operator de date (inclusiv un operator de date terț);
 • să vă opuneți prelucrării datelor dumneavoastră în anumite scopuri (pentru informații suplimentare, consultați secțiunea de mai jos intitulată „Dreptul dumneavoastră de a vă opune prelucrării datelor în anumite scopuri”); și
 • să vă retrageți consimțământul pentru utilizarea datelor dumneavoastră în orice moment în care ne bazăm pe consimțământul dumneavoastră pentru a utiliza sau a prelucra aceste informații. Vă rugăm să rețineți că, în cazul în care vă retrageți consimțământul, acest lucru nu va afecta legalitatea utilizării și prelucrării datelor dumneavoastră pe baza consimțământului dumneavoastră înainte de momentul retragerii acestuia.

9.2 De asemenea, puteți depune o plângere cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod poștal 010336, București, România, www.dataprotection.ro, anspdcp@dataprotection.ro).

9.3 Verificarea identității dumneavoastră în cazul în care solicitați accesul la informațiile dumneavoastră

În cazul în care solicitați accesul la informațiile dumneavoastră, suntem obligați prin lege să folosim toate măsurile rezonabile pentru a vă verifica identitatea înainte de a face acest lucru.

Aceste măsuri sunt concepute pentru a vă proteja informațiile și pentru a reduce riscul de fraudă de identitate, furt de identitate sau acces general neautorizat la informațiile dumneavoastră.

Cum vă verificăm identitatea?

În cazul în care deținem informații adecvate despre dumneavoastră în baza noastră de date, vom încerca să vă verificăm identitatea folosind aceste informații.

În cazul în care nu este posibil să vă identificăm pe baza acestor informații sau dacă nu dispunem de suficiente informații despre dumneavoastră, este posibil să solicităm copii sau certificate ale unor documente pentru a vă verifica identitatea înainte de a vă oferi acces la datele dumneavoastră.

Vom putea confirma datele exacte de care avem nevoie pentru a vă verifica identitatea în circumstanțele dumneavoastră specifice, dacă și când faceți o astfel de cerere.

9.4 Dreptul dumneavoastră de a vă opune prelucrării datelor în anumite scopuri

Aveți următoarele drepturi cu privire la datele dumneavoastră, pe care le puteți exercita scriindu-ne la adresa Cluj-Napoca, str. Gruia nr 27, 400171, jud. Cluj sau trimițând un e-mail la contact@abac.software:

 • să vă opuneți utilizării sau prelucrării de către noi a informațiilor pentru a îndeplini o sarcină de interes public sau de interes legitim al nostru, inclusiv analizarea sau prezicerea comportamentului dumneavoastră pe baza informațiilor dumneavoastră; și
 • să vă opuneți utilizării sau prelucrării datelor dumneavoastră în scopuri de marketing direct (inclusiv orice profil pe care îl implicăm cu privire la acest marketing direct).

9.5 De asemenea, vă puteți exercita dreptul de a vă opune utilizării sau prelucrării de către noi a datelor dumneavoastră în scopuri de marketing direct :

 • făcând clic pe linkul de dezabonare inclus în partea de jos a oricărui e-mail de marketing pe care vi-l trimitem și urmând instrucțiunile care apar în browserul dumneavoastră, după ce faceți click pe link-ul respectiv;
 • prin trimiterea unui SMS care conține doar cuvântul „UNSUBSCRIBING” ca răspuns la orice comunicare de marketing pe care o trimitem prin SMS sau prin accesarea link-ului indicat în SMS-ul primit; sau
 • prin trimiterea unui e-mail la contact@abac.software, solicitându-ne să nu mai trimitem comunicări de marketing sau incluzând cuvântul „UNSUBSCRIBING”.

9.6 Pentru mai multe informații despre modul în care vă puteți opune utilizării de către noi a datelor colectate prin intermediul modulelor cookie și al tehnologiilor similare, consultați politica noastră privind modulele cookie, disponibilă aici:https://abac.software/gdpr.

10. Confidențialitatea minorilor

Prelucrăm datele persoanelor cu vârsta sub 18 ani, doar cu acordul reprezentantului legal, pentru realizarea serviciilor contractate de către reprezentanții legali ai minorilor, în condiții optime.

Este posibil să se primească informații despre persoane care nu au împlinit 18 ani ca urmare a unei acțiuni frauduloase din partea unei terțe părți. În cazul în care suntem informați despre acest lucru, imediat ce verificăm informațiile, atunci când legea cere acest lucru, vom obține imediat consimțământul reprezentantului legal pentru a utiliza aceste informații sau, dacă nu putem obține acest consimțământ, vom șterge informațiile de pe serverele noastre. Dacă doriți să ne notificați cu privire la primirea de informații despre persoane cu vârsta sub 18 ani, vă rugăm să faceți acest lucru prin trimiterea unui e-mail la adresa contact@abac.software.

11. Principiile pe care se bazează politica noastră de protecție a datelor:

 1. a) Prelucrarea datelor cu caracter personal va fi efectuată într-un mod legal, corect și transparent;
 2. b) Colectarea datelor cu caracter personal va fi efectuată numai în scopuri specificate, explicite și legitime, iar datele nu vor fi prelucrate ulterior într-un mod incompatibil cu aceste scopuri;
 3. c) Colectarea datelor cu caracter personal va fi adecvată, relevantă și limitată la informațiile necesare pentru scopul prelucrării;
 4. d) Datele cu caracter personal vor fi exacte și, dacă este necesar, actualizate;
 5. e) Se vor lua toate măsurile necesare pentru a se asigura că datele incorecte sunt șterse sau corectate fără întârziere;
 6. f) Datele cu caracter personal vor fi păstrate într-o formă care să permită identificarea persoanei în cauză și pentru o perioadă care să nu depășească perioada în care sunt prelucrate datele cu caracter personal;
 7. g) Toate datele cu caracter personal vor fi păstrate în mod confidențial și stocate într-un mod care să asigure securitatea necesară;
 8. h) Datele cu caracter personal nu vor fi distribuite către terți, cu excepția cazului în care acest lucru este necesar în scopul oferirii de servicii în conformitate cu acordurile; și
 9. i) Persoanele în cauză au dreptul de a solicita accesul la datele lor cu caracter personal, rectificarea și ștergerea acestora, de a se opune sau de a restricționa prelucrarea datelor, precum și dreptul la portabilitatea datelor.

12. Modificări ale politicii noastre de confidențialitate

12.1 Ne actualizăm și modificăm periodic politica de confidențialitate.

12.2 Modificări minore ale politicii noastre de confidențialitate

În cazurile în care aducem modificări minore politicii noastre de confidențialitate, vom actualiza politica de confidențialitate cu data revizuirii menționate la început. Prelucrarea informațiilor dumneavoastră va fi guvernată de practicile stabilite în noua versiune a politicii de confidențialitate de la data intrării în vigoare a acesteia.

12.3 Modificări majore ale politicii noastre de confidențialitate sau ale scopurilor pentru care prelucrăm informațiile dumneavoastră.

În cazul în care aducem modificări majore politicii noastre de confidențialitate sau intenționăm să folosim datele dumneavoastră într-un scop nou sau într-un scop diferit de cel pentru care le-am colectat inițial, vă vom notifica prin e-mail (dacă este posibil) sau prin publicarea unei notificări pe site-ul nostru.

Înainte de a utiliza informațiile dumneavoastră în noul scop, vă vom furniza informații cu privire la modificarea în cauză și la scopul și orice alte informații relevante.

De fiecare dată când este necesar, vom obține consimțământul dumneavoastră înainte de a utiliza informațiile dumneavoastră în alt scop decât cel pentru care le-am colectat inițial.