Politica de Garanție

Garanția pentru soluțiile software implementate

www.abac.software

Versiunea [01 .01.2021]

 

Disclaimer

Acest document conține politicile operate de abac.software pentru procesarea garanției pentru platformele de dezvoltare software implementate.

abac.software este operat de RED ABACUS DEVELOPMENT SRL, o companie românească înregistrată cu nr. J12/2788/2016 la Registrul Comerțului, având codul unic de înregistrare RO36345302, cu sediul în România pe strada Gruia nr. 27, 400171 CLuj-Napoca, România, denumită în continuare „abac” sau „noi” sau orice alt termen similar.

Terminologie

 

Garanția holer → Persoana sau organizația care a colaborat cu abac pentru construirea unei soluții software și căreia i s-a acordat o perioadă de garanție post-implementare.

 

Perioada de garanție → Perioada de garanție acordată de abac pentru executarea unei comenzi de lucru (de obicei se regăsește în documentul de ofertă) în care deținătorul garanției poate găsi erori ascunse în soluția software dezvoltată, care vor fi remediate de către abac fără costuri

 

Cerere de garanție → O reclamație este, practic, o notificare pe care un utilizator o trimite către abac, anunțându-i despre erorile apărute.

Contextul garanției

Pentru soluțiile software pe care abac le construiește intern pentru clienții externi, abac emite, de obicei, o perioadă de garanție care poate fi găsită în oferta comercială. Perioada de garanție semnifică, practic, intervalul de timp în care Titularul garanției poate semnala erori sau defecte ale produselor software dezvoltate, care vor fi remediate de către abac în mod gratuit.

 

Constituenți de garanție

Întrucât contextul este stabilit pentru soluții software dezvoltate, și nu pentru produse fizice, trebuie să definim ce se poate repara în garanție.

 

Principalele motive pentru deschiderea cererilor de garanție sunt următoarele:

  • O eroare care apare în soluția software dezvoltată și care îi împiedică pe utilizatori să îndeplinească un scenariu de utilizare.
  • O eroare de inconsistență a datelor care apare atunci când utilizatorii interacționează cu platforma într-un anumit mod
  • Un defect vizual care creează o experiență negativă pentru utilizator (textul se suprapune sau nu poate fi vizualizat, butonul nu poate fi apăsat etc.).
  • O problemă de performanță sau vizuală care încalcă cerințele non-funcționale convenite.
  • O problemă de funcționalitate care încalcă cerințele funcționale / criteriile de acceptare convenite

 

Pentru soluțiile software care beneficiază de un criteriu de acceptare exhaustiv, care nu este (nu a fost) supus modificării în timpul dezvoltării soluției software și care nu lasă loc de interpretare, Cererile de garanție vor fi, astfel, evaluate în raport cu specificațiile și criteriile de acceptare existente, pentru a stabili validitatea revendicărilor, înainte de a se efectua lucrările efective din cadrul revendicării.

 

Pentru soluțiile software care nu beneficiază de un criteriu de acceptare exhaustiv sau care au criterii de acceptare care au făcut obiectul unor modificări pe parcursul dezvoltării soluției software sau care lasă loc de interpretare, Cererile de garanție vor fi evaluate în raport cu caietul de sarcini existent și cu toată corespondența care a avut loc între abac și Titularul garanțieiînainte de a fi efectuată lucrarea revendicată (acesta nu este un caz ideal și facem tot posibilul pentru a-l preveni).

 

Anularea garanției

 

Următoarele acțiuni vor elimina capacitateatitularului de garanție de a efectua cereri de garanție:

  • Utilizarea soluției software în medii diferite de cele care au fost configurate de către abac
  • Utilizarea soluției software în moduri diferite de cele documentate de către abac
  • Schimbarea configurațiilor din binarele aplicației
  • Schimbarea configurațiilor în software-ul terților cu care aplicația interacționează sau de care depinde (schimbarea setărilor mediului de găzduire, schimbarea setărilor în soluțiile software ale terților cu care interacționează soluția software dezvoltată).
  • Adăugarea de modificări în codul de bază, pe lângă ceea ce abac a recunoscut drept garanție

abac nu este în măsură să opereze o garanție pentru soluțiile software care au fost livrate de către abac și care sunt editate continuu, după livrare, de către alte companii de dezvoltare de software.

Dacă nu sunteți sigur cum să procedați cu dezvoltarea platformei dumneavoastră software pentru a nu vă anula garanția, vă rugăm să ne contactați la contact@abac.software.

 

Cererile de garanție

Revendicările sunt mijloacele prin care Titularul garanției poate raporta către abac problemele legate de soluția software.

Pentru a depune o cerere de garanție, vă rugăm să trimiteți un e-mail la sesizari@abac.software, menționând problema în cauză.

Ca regulă generală, vă rugăm să încercați să utilizați acronimul DESERT pentru a descrie starea problemei, deoarece acest lucru ne va ușura interacțiunea și ne va permite să procesăm cererea dumneavoastră în cel mai scurt timp posibil.

 

(D)escriere → Ce se întâmplă? (descrieți problema reală)

m(E)diu → În ce mediu a avut loc? (pentru aplicațiile care au mai multe medii)

(S)everitate → Cât de critică este? Poate fi blocant, ridicat, mediu, scăzut.

r(E)zultatul așteptat → Cum ar trebui să se comporte funcționalitatea?

(R)ezultat real → Cum se comportă funcționalitatea?

Detalii (T)ehnice → Ce detalii tehnice puteți furniza? (capturi de ecran, informații tehnice etc.)

 

Un exemplu de utilizare a acronimului DESERT pentru depunerea unei cereri de plată:

 

Context → Aplicația este destinată a fi utilizată în call center-uri, astfel încât utilizatorii să poată efectua apeluri către agenți terți.

 

(D) →> Când efectuez un apel de pe telefonul meu OnePlus 8 care are Android 10, se pare că am o statică ciudată

(E) → Producție (viu)

(S) → Blocker

(E) → Apelul ar trebui să fie transmis cu un sunet foarte clar

(R) → Apelul se efectuează cu statică

(T) → Se pare că problema este de la Twilio

 

Cererile de garanție vor fi procesate în cel mai scurt timp posibil.

Estimările privind timpul necesar vor fi furnizate pentru fiecare cerere în format DESERT, în baza complexității generale a acestora.